API tokens

Als gebruiker van Rompslomp kan je zelf persoonlijke API tokens aanmaken waarmee je toegang kan krijgen tot de data waartoe je ook toegang hebt in het dashboard.

Houd je API tokens geheim. Iedereen met een van je API tokens kan namens jou de data inzien en/of beheren van alle administraties waar jij toegang tot hebt.

API token aanmaken

  1. Log in op rompslomp.nl.
  2. Open het menu onder je accountnaam rechtsboven in het scherm en kies 'Mijn account'.
  3. Ga naar 'Mijn API tokens' en vind de sectie 'Nieuw API token'.
  4. Selecteer de onderdelen waartoe het nieuwe API token toegang moet geven1:
    API token aanmaken
  5. Druk op 'Aanmaken'. Het nieuwe API token wordt nu getoond:
    API token aanmaken

Je kan op dezelfde manier extra API tokens aanmaken.

Geldigheid

API tokens die op bovenstaande manier zijn aangemaakt blijven bruikbaar totdat deze worden verwijderd.

API token gebruiken

Geef het API token op deze manier mee in de Authorization header wanneer je een request doet naar de Rompslomp API: "Bearer {API_TOKEN}".

Voorbeeld gebruik Authorization header

curl --request GET 'https://api.rompslomp.nl/api/v1/companies/54321/sales_invoices' \
  --header 'Authorization: Bearer NxtsAs1T6P9TcApiTl4DGcLulrLQDqzIWhdaOBI07gU'