OAuth

Rompslomp maakt gebruik van de OAuth 2.0 standaard voor het authenticeren van API requests. Ben je een developer en wil je Rompslomp integreren in jouw applicatie? Met OAuth kunnen Rompslomp gebruikers jouw applicatie toegang geven tot hun Rompslomp gegevens.

Applicatie registreren bij Rompslomp

Iedere applicatie die met behulp van OAuth wil integreren met Rompslomp heeft een eigen client ID en client secret nodig. Heb je deze niet? Dien dan eerst een verzoek in bij Rompslomp. Leg daarbij uit om welke applicatie het gaat en op welke manier deze gebruik zal maken van Rompslomp. En vergeet niet een redirect uri op te geven.

Meer informatie

Er bestaan verschillende OAuth 2.0 client libraries die het gebruik van OAuth gemakkelijker maken. Uitgebreide technische documentatie vind je op de OAuth 2.0 website.